Biserica fortificata Precista

Spaţiere de la stânga la dreaptaBiserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în vremea domnitorului Vasile Lupu al Moldovei, între anii 1643-1647, ca lăcas de închinare, dar si ca bastion de apărare împotriva cotropitorilor de la sud de Dunăre. A fost sfintită în septembrie 1647 si închinată mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos.
Piatra de constructie a provenit de la castrul roman de la Tirighina – Barbosi.
Arhitectura edificiului este specific românească si prezintă un element caracteristic, si anume turnul clopotnită, prevăzut cu metereze si care avea atât functie de cult, cât si de observare a văii Dunării. Turnul, format din două niveluri este prevazut cu o tainită (cameră) pentru ascunderea bunurilor de valoare, cu două metereze si o usă de acces (probabil spre balcon).

Retin atentia foisorul pentru veghe si crenelurile din ziduri, utilizate pentru apărarea bisericii si a orasului de invadatori. Se spune că din biserică pornea o hrubă, unde se tineau, la nevoie, tezaurul si hrisoavele orasului.
De-a lungul timpului, biserica a fost martoră si totodată «victimă» a mai multor evenimente istorice. În 1711 a fost arsă de turci, distrusă în razboaiele ruso-turco-austriece din 1735-1739 si 1769-1774. În anul 1769, în timpul războiului ruso-turc, aici a stat ascuns domnitorul Moldovei, Constantin Mavrocordat. Tot aici s-a păstrat, un timp, piatra de mormânt a hatmanului cazacilor, Mazepa, dupa ce mormântul său de la biserica Sf. Spiridon a fost profanat de turci, iar rămăsitele i-au fost aruncate în Dunare.

Biserica Precista este cel mai vechi monument de artă crestină din zona de sud a Moldovei. A fost închisă si transformată în muzeu în anii regimului comunist. După 1990 a redevenit biserică de parohie.

~ "Biserici din Galati" ~

Comments

Popular Posts